Läxa, N18a


1) s. 214: -Vilka tre funktioner har nervsystemet?


2) s. 215: Jämför nervsystemet hos djuren hydra, insekt och människa. Förklara kort vad som skiljer och vad skillnaden kan innebära (konsekvenser för djuret)


3) s. 215: -Vad är sensoriska-, resp. motoriska nerver?


4) Använd dig av texten på s. 214-215 och gör en beskrivning av vad som styr reaktionstiden när du fångar en reaktionsstav (som ni gjorde på specialiseringen!). Du kan även ha vis hjälp av bilderna på s.220 (obs! Tänk på att din reaktion när du fångade staven INTE var en reflex, utan en medveten handling!)