Läxa, 1 okt 2020

Glöm inte att hänvisa till källor och ha gärna med förteydligande bilder!


1) Metoder för att bota depression (ECT, TMS, litium, SSRI, DBS):

¤ -Vad står beteckningarna för?

¤ -Hur går en behandling till?

¤ -Vad är det som sker i hjärnan?


2) -Vilka av drogerna (legala/illegala) på s. 228-231 verkar genom att binda till receptorer? Isåfall, vilka receptorer?