Hudsinnet”:


1) -HUR kan hjärnan få information om omvärlden?

Svar: genom “receptorer”!

I detta fall avser “receptorer” speciella celler eller strukturer som reagerar på ett specifikt stimuli.

Exempel: ögats receptorer (tapparna) reagerar på olika våglängder hos ljuset.


2) Hudens receptorer: https://www.google.se/search?q=underhuder&client=seamonkey-a&rls=org.mozilla:en-US:unofficial&tbm=isch&imgil=JdLx3DVKaDqIfM%253A%253BBYwW21RJy9iNxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww3.sterisol.se%25252Fskolan%25252Fdel5.htm&source=iu&pf=m&fir=JdLx3DVKaDqIfM%253A%252CBYwW21RJy9iNxM%252C_&usg=__Hw_VLN-TopQBoKL8oMWAm8jO2_o%3D&biw=975&bih=451&ved=0ahUKEwjwjqDug_PLAhWLCpoKHcmEDNsQyjcIKw&ei=yVcBV7CGJYuV6ATJibLYDQ#imgrc=q3XrfpXn2bUNWM%3A

¤ värme- & köldreceptorer (termoreceptorer) http://cosmicuniverse.net/blogg/?p=1051 , http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/snacka-om-kalla-nerver/

¤ smärtreceptorer (nociceptorer) http://www.medinsikt.se/neurologi/smarta-och-smartbehandling

¤ mekanoreceptorer (tryck, vibrationer, sträckning av huden)


3) Hudens byggnad: https://nouwcdn.com/8/1100000/1080000/1075977/pics/20161271211391230_sbig.jpg?width=1057

¤ överhud (epidermis)

¤ läderhud (dermis)

¤ underhud (hypodermis)


4) Hudens mekanoreceptorer (mer ingående): https://backyardbrains.com/experiments/skin

¤ Merkelś receptorer: Känner av lätt beröring (ex fingertopparna)

¤ Meissnerś receptorer: Känner av när man tar tag i något och när man släpper det.

¤ Ruffini corpuscle: Känner av när huden sträcks. Känsliga för mycket små hudförändringar!

¤ Pacinian corpuscle: Känner av tryck och vibrationer


5) film: TED talk: (starta vid 4.40) http://www.maxplanckflorida.org/fitzpatricklab/homunculus/


6) Vad labben går ut på:

a) skapa en homunculus

b) undersök om det finns ett matematiskt samband Brain Maps – The Sensory Homunculus - BrainFacts.org7) -Varför skall ni ha förbundna ögon?

Synsinnet “stör” andra sinnen: http://illvet.se/manniskan/darfor-sluter-vi-ogonen-under-en-kyss?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_campaign=ill_se_2016_3_31_women_nonabo&utm_content=artikel
Rent praktiskt:


¤ metodik: EN i gruppen utgör testobjekt, en annan sköter “pickandet”. Testpersonen skall ha ögonbindel. “Pickandet” måste ske ganska snabbt (ganska hög frekvens) och man kan behöva göra det flera gånger för att få ett bra resultat. Detta eftersom det ibland är svårt att känna när de två nålspetsarna upplevs som en nålspets.


a) tätheten hos testpersonens känselreceptorer:

¤ Ju fler kroppsdelar som undersöks, ju bättre underlag finns för att skapa en bra homunculus!


¤ “ökande: Bestäm först avståndet som testpersonen uppfattar som två distinkta punkter när “pickaren” börjar med båda nålspetsarna helt ihop (avstånd = 0 mm) och gradvis ökar avståndet (medans den “pickar”) tills dess testpersonen säger att den känner två distinkta punkter. Anteckna.


minskande”: Testa därefter avtåndet som testpersonen uppfattar som “en punkt” genom att “pickaren” börjar med ett stort avstånd mellan nålspetsarna och gradvis krymper detta medans den “pickar”.


medel”: Medelvärdet mellan “ökande” och “minskande” är det värde som vi använder oss av för att bestämma tätheten hos testpersonens känselreceptorer i huden hos vald kroppsdel.


b) Kroppsdelens yta:

¤ Ni får uppskatta kroppsdelens yta så gott det går. Enas om vilken beräkningsmetod ni skall använda för varje aktuell kroppsdel (finger = cylinder? Panna = rektangel?)


matematiskt samband:

¤ Enligt de amerikanska instruktionern finns det ett samband mellan tätheten mellan receptorerna och “längden på kroppsdelen” (som de antar vara 10 x längden mellan receptorerna). Detta känns för mig som ett konstruerat samband! Jag vill att ni undersöker detta mer förutsättningslöst. Finns det ett matematiskt samband mellan a) och b)?


homunculus:

¤ Beräkna kvoten mellan a och b (eller mellan b och a ?) för varje kroppsdel.

¤ Gör minsta kvoten till 1 => alla andra kroppsdelar kommer att relateras till denna kroppsdel

¤ Nu har du proportionerna för hur hjärnan uppfattar dessa kroppsdelar och kan konstruera en homunculus!

¤ Du kan rita….använda trolldeg….. morfa en bild i datorn…… den amerikanska genvägen ger dock högst “E” i betyg! https://backyardbrains.com/experiments/homunculus