Lab: Enzymer


Amylas:


1. Gör en 1%-ig [w/v] amylaslösning genom att lösa 0.5 g amylas i 50 ml H2O


2. Gör en blåfärgad stärkelselösning genom att blanda 100 ml stärkelselösning med några droppar jod (magnetomrörare)


3. Testa så att stärkelsehalten i den blåfärgade stärkelselösningen är “lagom”! Tag 5ml blå stärkelselösning i ett provrör. Tillsätt 1 ml amylaslösning -samtidigt som tidtagning startas -och skaka provröret tills dess den blå färgen försvinner. Om amylaslösningen avfärgar den blå stärkelselösningen på mindre än 1 minut så är det ok. Då är stärkelsehalten i den blåfärgade stärkelselösningen ok.


4. Utse Gruppens Mästerspottare:

¤ Alla tager varsin spottkopp (plastmugg) och märker den med namn


¤ Häll 10 ml vatten i kopparna.


¤ studera bilden på salivkörtlarna

https://www.morethanskindeep.se/sidor-laser/salivstimulering-med-laser-1_2.php


¤ Kom överens om hur salivkörtlarna skall masseras på ett likartat sätt (en “massageteknik”). Svep vattnet -cheers!- och massera salivkörtlarna i en minut samtidigt som du gurglar runt vattnet i munnen. Spotta i rätt kopp!


¤ Testa effekten av deltagarnas amylas: Först bestäms “skaktekniken”. Alla måste skaka provrören på samma sätt! Häll därefter 5 ml blåfärgad stärkelselösning i varsitt provrör. Alla skall ha ett varsitt rör + ett rör som skall vara referens (inget amylas tillsätts). Alla suger upp 1 ml av sitt saliv i en plastpipett. På en given signal tillsätts saliven till stärkelselösningen -ALLA SAMTIDIGT!- och skakning sker, tills dess avfärgning sker i vinnarens provrör. Mästerspottaren är utsedd!5. Bestäm koncentrationen amylas i Mästerspottarens prov genom att jämföra med avfärgningstiden när man använder en känd amylaskoncentration 1%-ig [w/v]6. Testa hur enzymet påverkas av hög värme/ stark kyla och/eller varierat pH-värde


¤ test av temperatur: Tag några ml av den 1%-iga amylaslösningen. Använd vattenbad, micro, vattenkokaren, frys, kylskåp, etc.. Viktigt att enzymet återfår rumstemp INNAN man undersöker hur väl det kan avfärga den blå stärkelselösningen! (Annars vet man inte om det är temperaturen eller enzymet som ger en viss effekt)


¤ test av pH-värde: Tag några ml av den 1%-iga amylaslösningen och tillsätt någon droppe syra eller bas. Testa pH värde med pH-papper. Viktigt att neutralisera pH värdet INNAN man undersöker hur väl det kan avfärga den blå stärkelselösningen! (Annars vet man inte om det är pH-värdet eller enzymet som ger en viss effekt)