-Hur kan hjärnan få en muskel att kontrahera?1) -Hur sker signalering från hjärna till muskelcell?

https://www.youtube.com/watch?v=0mhAN4-8uWo

(den här killen blir jag stressad av! Men han tar upp alla detaljer...dock FÖR detaljerat!)2) -Vad sker i muskelcellen vid kontraktion/relaxion?


Ord för att förklara förloppet:

motoriska nerver

signalsubstans (AcCh)

receptorer (=ligandstyrda jonkanaler)

vilopotential

membranpotential

spänningskänsliga jonkanaler

tröskelvärde

aktionspotential

SR

kalciumjoner

aktin

myosin

sarkomer

blockerande proteiner

bindningsställen för myosin

ATP

kontraktion

https://www.youtube.com/watch?v=IOkn1ldFO60

https://www.youtube.com/watch?v=0kFmbrRJq4w

https://www.youtube.com/watch?v=sZuy356qkPM