HIV virus/ AIDS:

¤ https://www.youtube.com/watch?v=odRyv7V8LAE

I denna video visas de olika stegen i HIV-virusets replikation


Frågor, HIV:(till fredag)

1) Beskriv HIV-virusets byggnad!


2) Beskriv hur HIV-viruset infekterar och förökar sig i en värdcell


3) -Vad är ett provirus?


4) Beskriv HIV infektion (tre faser) i en smittad person. (s. 185)

(Hur lång tid skulle det ta DIG att upptäcka att DU är HIV smittad?)

Läs även om T-hjälparceller på s. 176¤ Ganska färsk statistik: http://globalportalen.org/artiklar/nyhet/7-myter-om-hiv


¤ Kanske kan man bli botad från HIV?

http://feber.se/vetenskap/art/355562/brittisk_man_eventuellt_den_fr/