HIV-infektion (s. 185, 176)


Hur lång tid -efter smittotillfället- skulle det ta FÖR DIG

att inse att DU är HIV-positiv?Tidsförlopp

FRÅN smittotillfället

:

Symptom?

HIV-koncentration i blodet?

Koncentrationen

T-hjälparceller

i blodet?

Fas 1:

Fas 2:
Fas 3: