N18a, 20 nov, fjärr¤ hur funkar antibiotika? Fem MEKANISMER!

¤ bra/dåligt med bakterier

¤ You tube: https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4

-HUR kan bakterierna synkronisera sina rörelser?

-Vad gör amöborna inne i biofilmen?¤ Quorum sensing (eng wikipeda) https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing


¤ lärdomar från tidigare Gramfärgning!


¤ bukhjärnan (”hjärna 2”): -HUR kan bakterier i tarmen få oss att må bättre / motverka depression? https://www.youtube.com/watch?v=_PLD5RLLvfQ

-HUR kan det vi äter påverka hur vi mår (motverka depression)¤ läs dessa två artiklar om antibiotikaresistens och försök hitta argument som kan svara på frågan ”varför har vi ett problem med antibiotikaresistens”. Skicka in dina svar på teams, senast söndag!

  1. Antibiotikaresistens ökar i Sverige när vi reser mer

https://www.svd.se/utlandsresor-okar-antibiotikaresistensen-i-sverige


  1. Resistens kan bli största hotet mot vår hälsa, https://www.svd.se/resistens-kan-bli-storsta-halsohotet/i/utvalt/om/antibiotika-och-resistens¤ Glöm inte lämna in loggbok i gymn arbete!