Depression och behandling:


Behandling där fokus är på hjärnan:


¤ ECT, (Electroconvulsive Therapy”. “elchock” är en gammal, felaktig benämning)

https://www.svd.se/livslusten-halls-uppe-av-elchocker

https://depression.se/ect-elbehandling/

https://www.youtube.com/watch?v=bY2lnAMYZKE&t=1438s (Mycket skicklig och kunnig föreläsare!)

7.00 Visar bild på elektrodernas placering (obs! “unilateral” = på ena sidan, “bilateral” = på båda sidor)

9.00 visar bild på “strömpulserna” som används

14:00-17.00: -How does ETC work? (obs! Tre mekanismer)¤ TMS, (Transkraniell Magnetisk Stimulans)

-Hur FUNKAR TMS? http://www.butler.org/programs/outpatient/how-does-tms-work.cfm

https://www.youtube.com/watch?v=o50w2C1LIfc (ex-patient talks about TMS)

https://www.youtube.com/watch?v=z2aBf8XzORU (-Vad sker i hjärnan hos den som är deprimerad? Bieffekter av anti-depressiva mediciner, -How TMS works)¤ litium

http://www.netdoktor.se/depression/artiklar/litiumbehandling/

https://fof.se/tidning/2016/10/artikel/grattis-litium¤ DBS, Deep Brain Stimulation

http://psychcentral.com/news/2012/04/05/brain-pacemaker-relieves-severe-depression/36974.html


Umeå utför operationer: http://www.netdoktor.se/neurologi/artiklar/neurokirurgen-dbs-en-underutnyttjad-behandling/


Här ser man bra bild: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/metod-med-stora-mojligheter


Även barn behandlas med DBS: http://www.netdoktor.se/neurologi/nyheter/Aven-barn-behandlas-med-djup-hjarnstimulering-DBS/

bota depresson med DBS: http://news.emory.edu/stories/2015/04/hspub_brain_hacking_depression/campus.html


här ser man området i hjärnan (Brodman 25) som är målet för DBS vid depressioner: https://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area_25#/media/File:Brodmann_area_25_animation_small.gif


Youtube, 3 min, Area 25 and depression: https://www.youtube.com/watch?v=9-S7WAgVRcM


¤ SSRI preparat (cipramil, zoloft, etc) http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-depression/


¤ stimulera nybildning av hjärnceller: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/livslang-nybildning-av-hjarncellerBehandling mot depression där fokus INTE är på hjärnan:¤ samtalsterapi, exempelvis KBT (tanke: hitta roten till de psykiska problem)


¤ fysisk träning (tanke: lita till effekten av kroppens egna endorfiner) artikel, SvD 4/3-2017

https://depression.se/nyhetsinlagg/darfor-hjalper-motion-mot-depression/¤ ändra kostvanor (tanke: Ät mer fibrer, vitaminer och bra fettsyror + “probiotika”. Kan bl a ändra på tarmfloran, vilket på senare tid ju visat sig påverka måeendet avsevärt!) https://sv.wikipedia.org/wiki/Eikosapentaensyra¤ ändra sömnvanor! (tanke: Bättre sömn motverkar depression)


¤ ändra umgänge (tanke: )


¤ öka D-vitaminhalten (tanke: brist på D-vitamin leder till depession) Läkartidningen https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2007/03/d-vitaminbrist-kanske-vanligare-an-vi-trott/ (välj att läsa den som pdf!)


¤ Sluta ät p-piller (tanke: känslighet för hormoner ger depression)


¤ Yoga, meditation, mindfulness (tanke: ?) https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acm.2010.0007¤ hypnos?

https://viability.se/forskning/forskning-om-hypnos/
framtida behandlingsformer:

¤ kartläggning av neurala nätverk som styr belöningssystemen: (tanke: Det är NÄTVERKEN av nervceller, snarare än olika områden i hjärnan som är det intressanta!) https://www.youtube.com/watch?v=OczlFBVJHSY

 https://urplay.se/program/192499-ur-samtiden-hjarndagen-2015-hur-serotonin-styr-beslut

1.20: Start

2.28: top 10 disease/disorders categories countributing to U.S. DALY:s (2010).

2.59: “Bästa strategin för nya läkemedel”

3.30: Mikoś berättar om historiken för läkemedel mot psykisk ohälsa

4.05: Olika infallsvinklar för att förstå hjärnan

7.35: Rabies viruset

13.04: Den chockade publikens minspel efter 5 minuters molekylärbiologisk bakgrundsinformation (underbart!)

14.50: Mikoś jämför “gamla” och “nya” sammanställningen av de serotoninproducerande nätverken

15.40: “The Marsmallow test”

18.56: Korrelationen mellan självmordsfrekvens och halten serotonin i patienternas hjärn-/ryggmärgsvätska.

22.50: “Opsiner”.

26.44: “impulsiva val” -hur påverkar halten serotonin?