lektion, N18a, 9 feb 2021


¤ proteinomsättning (intag, spjälkning, upptag, “jobbet i cellerna”, nedbrytning, utsöndring). s 16 i boken
Cirkulation


¤ rita ditt hjärta!


¤ läs “inledning” s. 140


¤ cirkulationens betydelser: (-Varför behövs en cirkulation?)

1) Transport: O2 och CO2 till/från cellerna

2) Transport: näringsämnen och slaggprodukter till/från cellerna

3) Transport: immunförsvarets olika delar förs runt med blodet.

4) kommunikation: transportera hormoner mellan olika organ. Exempelvis från magsäcken till hjärnan

5) värmereglering: Kyla ner/värma olika delar av kroppen efter behov¤ -Varför behöver inte Hydran (s.109) ett cirkulationssystem?¤ cirkulation hos olika djur: (s.140)

1) skilj på Ryggradsdjur/Ryggradslösa djur! Begreppen slutet/öppet kretslopp

2) skilj på Fiskar från högre Ryggradsdjur! Begreppen enkelt/dubbelt kretslopp

3) Skllj på Amfibier och Reptiler från högre Ryggradsdjur! Begrepepen ofullständigt/fullständigt kretslopp

4) Skilj på Fåglar och Däggdjur från övriga Ryggradsdjur! Begreppen jämnvarm/växelvarm