Lektion: "Biofilm"


Biofilm:

1) -Vad är? https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier

2) -Hur och varför bildar bakterier biofilm? https://www.youtube.com/watch?v=lpI4WCM_9pM

3) -Vad kännetecknar (beskriv!) en biofilm?

4) -Varför är begreppet “biofilm” viktigt att känna till?


¤ intressant klipp från biofilm i munnen (“plack”) som visar dess komplexitet; https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4

¤ Begreppet “quorum sensing” https://sv.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing