Lektion: Antibiotika och antibiotikaresistensAntibiotika:

5) -Vad är antibiotika? (-Vad är probiotika?)

6) bredspektrum- kontra smalspektrum antibiotika (fördelar/nackdelar)

7) -Hur fungerar antibiotika? https://www.youtube.com/watch?v=X1GT2bKgci8

8) Vilka motvapen har bakterierna utvecklat mot antibiotika?

9) -Hur kan förmågan att tåla antibiotika överföras mellan olika bakterier? (“plasmider”, “selektionstryck”, ) https://www.youtube.com/watch?v=oll8PGmunR0


Antibiotikaresistens:

10) Beskrivning av problemet (antalet dödsfall per år, samhällskostnader)

11) VAD beror problemet på? -Varför har vi idag detta problem?¤ https://urplay.se/program/176831-ur-samtiden-mikroorganismer-vi-lever-med-pandemier-gar-det-att-skydda-sig

(börja 44 min in på föreläsningen!)


¤ samhällskostnader: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/ekonomiska-aspekter/


¤ UR pLAY, (börja 5 min på klippet!)

https://urplay.se/program/213211-ur-samtiden-sa-stoppar-vi-antibiotikaresistens-antibiotikaresistens-och-konsten-att-vara-envis