Utvecklingssamtal

Manual elev och vårdnadshavare


Bromma Gymnasium VT2020

Manual för elev och vårdnadshavare

Här nedan kan du som är elev och du som är vårdnadshavare läsa om hur du ser dina/ditt barns omdöme.Elev:

Omdömesöversikt

Du hittar en översikt över dina omdömen under Personligt > Utvecklingssamtal i huvudmenyn. Här visas först underlag inför utvecklingssamtal om du har ett planerat utvecklingssamtal. För att komma till omdömen klickar du på Omdömen i menyn till vänster.

Under Mina omdömen hittar du alla dina omdömen listat per period för omdöme (oftast per termin) med ditt senaste (aktuella) omdöme högst upp i listan.

För att se omdömen för en period klickar du på Visa omdömet (ögat).

Omdömen

När du har valt en period kommer du till ditt omdöme för perioden där du ser alla ämnen/kurser du läser och vilken kunskapsnivå du har uppnått per ämne.

Genom att klicka på Visa all information kan du se detaljerad information för varje omdöme:

Kommentar. Om läraren som satt omdömen har skrivit en förtydligande kommentar för ditt omdöme.

Ämneskod. Den specifika koden för ämnet / kursen du har fått omdöme i.

Datum. När omdömet satts av läraren.

Publicerad av. Vilken lärare som satt omdömen.

Historik. Om ditt omdöme har ändrats på något sätt så syns alla ändringar här.


Omdömen via underlag för utvecklingssamtal

Om du har ett planerat utvecklingssamtal kan du även hitta ditt senaste omdöme i underlag inför utvecklingssamtalet.
Gå till
Personligt > Utvecklingssamtal för att se underlaget. Ditt senaste omdöme visas under fliken Var är vi?
Det är det här omdömet som ligger till grund för ditt utvecklingssamtal.
Vårdnadshavare:

Omdömesöversikt

Du hittar en översikt över ditt barns omdömen under Mina barn > Barnets namn > Utvecklingssamtal i huvudmenyn. Här visas underlag för utvecklingssamtal om ditt barn har ett planerat utvecklingssamtal. För att komma till omdömen klickar du på Omdömen i menyn till vänster.

Under <Barnets namn>s omdömen hittar du alla omdömen för ditt barn listat per omdömesperiod (oftast per termin) med det senaste (aktuella) omdömet högst upp på listan.

Omdömen

När du har valt en period kommer du till ditt barns omdöme för perioden där du ser alla ämnen/kurser ditt barn läser och vilken kunskapsnivå ditt barn har uppnått per ämne.

Genom att klicka på Visa all information kan du se detaljerad information för varje omdöme:

Kommentar. Om läraren som satt omdömen har skrivit en förtydligande kommentar för omdömet.

Ämneskod. Den specifika koden för ämnet/kursen ditt barn har fått omdöme i.

Datum. När omdömet satts av läraren.

Publicerad av. Vilken lärare som satt omdömen.

Historik. Om ditt barns omdöme har ändrats på något sätt så syns alla ändringar här.

Omdömen via underlag för utvecklingssamtal

Om ditt barn har ett planerat utvecklingssamtal kan du även hitta barnets senaste omdömen i underlag inför utvecklingssamtal. Gå till Mina barn > Barnets namn > Utvecklingssamtal för att se underlaget. Ditt barns senaste omdöme visas under fliken Var är vi? Det är det här omdömet som ligger till grund för ditt barns utvecklingssamtal.Aviseringar

När omdömena publiceras skickas en avisering till dig som elev och vårdnadshavare.Utvecklingssamtalet för elev och vårdnadshavare

Om det pågår förberedande arbete med utvecklingssamtal kan du nå det via huvudmenyn Personligt > Utvecklingssamtal om du är elev och Mina Barn > Barnets namn > Utvecklingssamtal om du är vårdnadshavare.Se underlag för utvecklingssamtal

Om det finns ett utvecklingssamtal inplanerat ser du underlaget under Underlag inför utvecklingssamtal. Här kan du se agendan för samtalet uppdelat i tre flikar:

Hur gick det? Utvärdering av de mål som ni satte upp under förra utvecklingssamtalet.

Var är vi? Analys av nuläget inklusive:

Vart ska vi? Hur gör vi? Dina (ditt barns) mål för kommande period

Här kan du läsa och se vad ni kommer att diskutera under själva utvecklingssamtalet. Det finns inget här du kan fylla i eller svara på - det gör du under menyvalet för Kommentarer inför utvecklingssamtal.Kommentera inför utvecklingssamtal

Du som elev har möjlighet att skriva en övergripande kommentar inför ditt utvecklingssamtal. Att skriva kommentarer är en frivillig men viktig del i utvecklingssamtalet.

Skriv en kommentar och klicka på Spara. Det du sparar syns endast för dig själv i Kommentarer inför utvecklingssamtal. För att visa dina kommentarer för mentorn ska du klicka på Publicera. Du kan ändra din kommentar så ofta du vill fram tills du har publicerat. Därefter kan du inte ändra dina kommentarer och din kommentar syns för dig och mentorn under Underlag inför utvecklingssamtal.

Du som elev kan även kommentera på ämne/kurs som du läser. Här får du kommentera på de ämnen/kurser du vill utifrån de instruktioner som står högst upp i rutan under Skriv kommentarer inför utvecklingssamtal.Se publicerade dokument

Efter ditt/ditt barns utvecklingssamtal kommer mentorn att göra en sammanställning. Sammanställningen publiceras som ett dokument som du hittar under Personligt > Utvecklingssamtal > Dokument eller Mina barn > Barnets namn > Utvecklingssamtal > Dokument.

Sammanställningen kan innehålla senaste omdömen, statistik om närvaro/frånvaro, kommentarer och sammanfattningar från utvecklingssamtalet. Har du skrivit t.ex. en kommentar inför utvecklingssamtal kan mentorn ha valt att inkludera det i sammanställningen.

Under menyvalet Dokument kan du hitta publicerade sammanställningar för alla utvecklingssamtal som du/ditt barn har haft. Listan är sorterat i datumordning med den senaste/aktuella dokumentationen högst upp.

Varje dokument kan du läsa genom att klicka på Visa dokument (ögat) eller välja att skriva ut genom att klicka på Skriva ut dokument (skrivaren).

Aviseringar

Som elev och vårdnadshavare får ni avisering:

· när underlaget inför utvecklingssamtalet publiceras

· när dokumentet från utvecklingssamtalet publiceras av mentor