Kopplade gener och Överkorsning (s.48-49)

 

1.      Vilka två egenskaper studeras?       Svar: Färg (vit-svart) och

                                                                          vinglängd (kort-lång)

 


2.      Döp anlagen!               V = Vit

                                            v=svart

                                            L=Lång

                                            l=kort

 

                                                                                                            ♀        

3.      skriv genotyperna för korsningen som skall göras!  Svar: (VvLl) x (vvll)

 

 

4.      –Hur trodde Morgan att honans kromosomer såg ut?              Svar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      –Vilka tänkbara äggceller kan bildas?       Svar: (VL), (Vl), (vL), (vl)

 

 

6.      Rita korsningsschema för korsningen: (VvLl) x (vvll)           Svar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


7.      Men vad fick Morgan?         Svar:             42% vit + lång

                                                                           41% svart + kort        aj,aj,aj…….

                                                                           9%  vit + kort

                                                                           8%  svart + kort

 

 

 

8. Förklaring?                         Svar: Kopplade gener! Generna som styr

                                                     de både egenskaperna färg + vinglängd

                                                     satt INTE på olika kromosomer,

                                                     utan på samma kromosom! De var ”kopplade”!

 

 

9. Hur såg alltså honans kromosomer ut egentligen?          Svar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. –Vilka tänkbara äggsceller kan bildas?                Svar: (VL) och (vl)

 

 

11. Rita korsningsschema för korsningen:  (VvLl) x (vvll), om generna är kopplade:   

svar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


12. Men vad fick Morgan nu igen????  Svar:      42% vit + lång

                                                                           41% svart + kort        aj,aj,aj…….

                                                                           9%  vit + kort

                                                                           8%  svart + kort

 

 

 

13. Förklaring?                            Svar: Överkorsning! (s. 33)

                                                     Det betyder att vi får könsceller

                                                     som kan se ut : (VL), (vl)  +  ett fåtal (vL) och (vl).

                                                     Överkorsning sker inte så ofta, men tillräckligt

                                                      ofta för att fenomenet skall påverka

                                                     det teoretiska utslaget.