Veckoöversikt:v.34:

tis:

¤ presentation av kurs, lärare, mm

¤ En jämförelse mellan uppbyggnaden hos Eukaryota celler (växt- & djurcell) samt Prokaryota celler (bakterier): Likheter och skillnader (minst 5 av varje!)

¤ En pedagogisk storleksjämförelse mellan Eukaryota celler, bakterier och virus


ons:

¤ Förhör av läxan “Gramfärgning”

¤ -Förberedelse för lab, genomgång av vad som skall göras nästa vecka i lab

¤ artikel: “bakterier och spindeltråd”


v.35:

tis:

¤ lab: Bakterier (instruktioner på min hemsida!)

ons:

¤ klassifikation av bakterier (-vad tittar man på? -Varför är det viktigt att klassificera?)

¤ Antibiotika: -Vad är? -Hur funkar? (mekanismer)

¤ bakteriernas motvapen mot antibiotikan


v.36:

tis:

¤ Biofilm: -Varför bildar bakterier bioflmer? -Vad kännetecknar fenomenet biofilm? Quorum sensing?

¤ Antibiotikaresistans: -VARFÖR har vi idag detta problem? (samhälleliga, biologiska, ekonomiska orsaker)


ons:

¤ Fyra artiklar som belyser flera orsaker till varför vi har ett problem med antibiotikaresistens

¤ tarmbakterier påverkar vår hälsa


v.37:

mån: Ta in läxan “Bakterier, bra och dåligt”

tis:

¤ Bakterier; bra och dåligt (sammanställning, genomgång)

¤ tarmbakterier och ADHD

¤ Hur kan man påverka sammansättningen av sina tarmbakterier? (tre metoder)


v.38:

tis:

¤ Allmänt om virus, -vad är virus? -karakteristik? -Bra med virus?

¤ immunitet och antikroppar: FEM metoder att skapa immunitet. Fördelar och nackdelar med de olika metoderna!

¤ Influensavirus och vaccination mot influensa


Ons:

¤ Om jästsvamp (“jäst”). -Vad kan man ha det till? -Bra/dåligt med jästsvamp?

¤ Förbereda nästa veckas lab (tema: “jäst”). Ni får själva kolla på youtube och välja


v.39:

tis:

¤ lab: Jäst! (förslag till undersökningar samt bedömningsunderlag finns på min hemsida)

ons:

¤ Jästcellen som modellorganism. -Vad skiljer mot E.coli?

¤ Jästcellens förökning (frågorna finns på min hemsida)


v.40:

tis:

¤ jäst: Repetitionsfrågor om Jäst: -Hur förökar de sig? Kemotaxi eller kemotropism? Vilka är de två cellulära svaren när a-faktorna binder till receptorn?


¤ lab “Bakterier” tillbaka, vi tittar på resultaten från test med antibiotikaresistens och utvärderar bästa/sämsta antibiotikan!


¤ HIV: -Vad kännetecknar viruset? -Hur går infektion av HIV till? (min hemsida)


v. 41:

tis: lab (Jäst, del 2)

ons:

¤ rep: HIV, infektionsförloppet

¤ virusets pluskonto (film på engelska!)


v.42:

tisdag: Prov i aulan kl 13-16