N19ab


Hjärnan/nervsystemet:
¤ MÅL: 8 nov
¤ Veckoplanering, 29 nov
¤ lektion: Verklighetsuppfattningen, 20 okt
lab: Homunculus, 9 nov
lektion: Indelning av nervsystemet, 22 nov 2021
lektion: Sensory substitution, 22 nov 2021
lektion: Höger-vänster hjärnhalva, 22 nov 2021
lektion: Nervcellens anatomi och funktion, 22 nov 2021Mikrobiologi:
¤ Mål, 5 okt 2021
¤ Veckoöversikt, 12 okt
¤ läxa: Gramfärgning, 24 aug
¤ lab: Bakterier, 25 aug
¤ lektion: Klassifikation av bakterier, antibiotika, 1 sept
¤ lektion: Biofilm och antibiotikaresistans, 7 sept
¤ lektion: Tarmbakterier påverkar vår hälsa, 8 sept
¤ lektion: Immunitet, virus, Influensa 21 sept
¤ lab: Experiments on yeast, 27 sept
¤ lab: Exp on yeast, bedömning, 27 sept
¤ lektion: Jäst: Frågor om jäst-sex, 28 sept
¤ lektion: HIV, 5 okt