N18a
snart slut...

Skelett, leder, senor:
¤ MÅL:
6 juni 2021
¤ lektion: Fem beniga frågor, 5 maj 2021
¤ lektion: Fakta om leder, artros, knäppa i fingrarna, mm
¤ lektion: Komponenter i en led
¤ lektion: läkning av senor, 21 maj 2021

Andning, Utsöndring, Muskler:
¤ Mål för avsnittet: 21 april 2021
lab: En blodig lab
¤ lektion: Antal mol syrgas i ditt blod? 9 mars 2021
¤ lektion: Andning och gasutbyte, intro16 mars
¤ lektion: Människans andning/gasutbyte
lektion: En rökig lektion, 23 mars 2021
lab: En blåst lab, 10 apri 2021
lektion: Salt- och vattenbalans hos fiskar, 13 april
lektion: kväverester, 19 april
¤ lektion: Hur kan hjärnan få en muskel att kontrahera?
¤ lektion: Muskelfibrer, 20 april
lektion: Musklernas energisystem, 20 aprilMatspjälkning, Levern, Cirkulation:
¤ MÅL för området, 5 mars 2021
¤ tips vid rapportskrivning, 12 jan
¤ lektion: Intro, 12 jan 2010
¤ lab: Enzym (amylas), 22 jan 2021
¤ lab: Enzym (lipas), 22 jan 2021
¤ läxa: Tarmbakterier, 26 jan 2021
¤ tabell, näringsämnen
¤ kostfibrer
¤ lektion: levern, 28 jan 2021
¤ lektion: proteinomsättning, cirkulation, 10 feb
¤ lab:
En blodig blandning, 12 feb 2021

Mikrobiologi:
¤ veckoplanering, 15 dec 2020
¤ Mål för avsnittet, 15 dec 2020
¤ lab: Bakterier, 2 nov
¤ lab, Bakteier, Gramfärgning
¤ bra och dåligt med bakterier
¤ lektion: Klassifikation av bakterier, Gramfärgning, 10 nov 2020
lektion: Antibiotika och resistens, 13 nov 2020
lektion: Biofilm, 16 nov 2020
lektion: (fjärr) 20 nov 2020
lektion: Tarmfloran och hälsan,23 okt 2020
lektion: Immunförsvar och virus, 27 nov 2020
lektion: rep immunförsvar, narkolepsi, influensa, 1 dec 2020
frågor: Influensavirus, 1 dec
lektion: Mer om influensa, Varför narkolepsi?, 11 dec
¤ lektion: HIV-virus, karakteristik av + infektionsförloppet, 11 dec
¤ lektion: HIV, infektionsförloppet, 15 dec 2020

Hjärnan/nervsystemet:
¤ Veckoplanering: 19 okt
¤ MÅL för avsnittet: 16 okt 2020
¤ nervcellen, 22 aug 2020
¤ synapser och manipulation av dessa, 24 aug
¤ lab: Homunculus, 1 sept 2020
¤ nervsystemets indelning, 3 sept 2020
¤ Några av hjärnans delar, 8 sept

¤ läxa till torsdag
¤ Den höga och den låga reaktionsvägen, 11 sept
¤ Verklighetsuppfattningen, 11 sept
¤ The filling in effect, 11 sept
¤ lektion: n18a,lektion,sinnen,receptor,stimuli,och,sensory,substitution,14,sept,2020.html
¤ artikel: litium, 25 sept
¤ lektion: depression, 25 sept
¤ D-vitaminbrist och depression
¤ läxa, 1 okt 2020
¤ Droger och receptorer, 9 okt
¤ Medicinsk cannabis, 9 okt